TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Spanish Vietnamese

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567

- เข้าศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสตรี และนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองในการใช้ทรัพยากรประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

เข้าศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสตรี และนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองในการใช้ทรัพยากรประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลบางปะอิน

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426
ปิดหน้าต่างนี้ [X]