TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Spanish Vietnamese

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "ผ้ามัดย้อมและการพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ"

 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖

หลักสูตร  "ผ้ามัดย้อมและการพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ"

                  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. จ.ส.ต.บรรเทิง ชะอุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "ผ้ามัดย้อมและการพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ" ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑ วัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาด้านอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การพัฒนาด้านสวัสดิการ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ตรงกันในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวในชุมชน

๓. เพื่อส่งเสริมผ้ามัดย้อมและการพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เราเห็นกันมานาน นอกจากจะเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ จากคณะวิทยากร รวมถึงผ้าพันคอและกระเป๋าที่ได้จากการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ในประจำวันและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

   

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426
ปิดหน้าต่างนี้ [X]