TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Spanish Vietnamese

alt
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่างนายจักราวุธ สืบบุก
นายช่างโยธา

 


นายอณุลักษณ์ ชมสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

น.ส.เอื้องผึ้ง โตเอี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
- ว่าง -
พนักงานตกแต่งสวน

นายพิศณุ สาหร่าย
พนักงานสูบน้ำ
alt
น.ส.กุลระวี เข็มทอง
พนักงานเครื่องสูบน้ำ
alt
- ว่าง -
คนงาน

น.ส.สว่างจิตร ห้วยชะนาง
คนงาน(เครื่องสูบน้ำ)
alt
น.ส.ออยใจ สาหร่าย
คนงาน

น.ส.สุรารักษ์ เยื่อใย
คนงาน

น.ส.ทอแสง พรหมทัตย์
คนงาน

alt

น.ส.อังคณา จันทร์แดง
คนงาน

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426
ปิดหน้าต่างนี้ [X]