TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Spanish Vietnamese


น.ส.จิตติมา สหฤทานันท์
หัวหน้าสำนักปลัดนายจักรพงษ์ ยาทิพย์
นักทรัพยากรบุคคล

นางยุพิน เขียวชอุ่ม
ครู ค.ศ. 1

น.ส.วิภาวรรณ อยู่ดี
ครู ค.ศ. 1

น.ส.นาถยา พันผูก
ครู ค.ศ. 1

น.ส.วนิดา สังข์น้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุเวช บ่อทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.บุณณดา อยู่ดี
พนักงานวิทยุ

นายกวิเนตร สาหร่าย
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.อาริยา สิทธิสร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.เลอลักษณ์ ชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายฉัตรชัย ชมภู
พนักงานขับรถยนต์

นางกาญจนา พ่วงเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ศศิมาพร คาดีวี
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.นัดฐา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.นงลักษณ์ บุญมี
ผู้ดูแลเด็ก

นายบุญชัย มีนาลุ่ม
คนงาน (ยาม)
 
 


นายจักรกฤษ เสนาพรม
คนงาน

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426
ปิดหน้าต่างนี้ [X]